તલાટી સિલેબસ અને કોલ લેટર 2023: ઓજસ કોલ લેટર ડાઉનલોડ

તલાટી સિલેબસ અને કોલ લેટર 2023 | Talati Call Letter 2023 | તલાટી કોલ લેટર 2023 | ઓજસ કોલ લેટર ડાઉનલોડ | Talati Syllabus 2023 | તલાટી સિલેબસ 2023

7મી મે 2023 ના રોજ, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી ભરતી પરીક્ષા લેવામાં આવશે. આ પરીક્ષામાં ભાગ લેવા માટે, તલાટીની હોલ ટિકિટ અથવા કોલ લેટર અગાઉથી ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર છે. GPSSB એ કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાની પ્રક્રિયાની વિગત આપતી સત્તાવાર સૂચના જારી કરી છે. તલાટી કોલ લેટર 2023 ક્યારે અને કેવી રીતે મેળવી શકાય તે શોધવા માટે આગળ વાંચો.

Also Read:

તલાટીની પરીક્ષામાં નવી અપડેટ, માત્ર 50% ઉમેદવારોએ જ સંમતિ

તલાટી સિલેબસ અને કોલ લેટર 2023 (Talati Syllabus and Call Letter 2023)

ભરતી સંસ્થા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ GPSSB
ભરતી જગ્યા તલાટી મંત્રી
આર્ટીકલ પ્રકાર પરીક્ષા કોલ લેટર
તલાટી પરીક્ષા તારીખ 7 મે 2023
ઓફીસીયલ વેબસાઇટ gpssb.gujarat.gov.in
કોલ લેટર ડાઉનલોડ તારીખ 27-04-2023 થી
  • જાહેરાત ક્રમાંક: 10/2021-22
  • સંવર્ગનું નામ: ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી)
  • પરીક્ષાની તારીખ: તા.7-5-2023 (રવિવાર)
  • પરીક્ષાનો સમય: 12-30 થી 13-30 ક્લાક

GPSSB Talati Mantri Exam Pattern 2023

વિષય ગુણ
સામાન્ય જાગૃતિ અને સામાન્ય જ્ઞાન 50 ગુણ
ગુજરાત ભાષા અને વ્યાકરણ 20 ગુણ
અંગ્રેજી ભાષા અને વ્યાકરણ 20 ગુણ
સામાન્ય ગણિત. 10 ગુણ
કુલ ગુણ 100 ગુણ

તલાટી પરીક્ષા ક્નફર્મેશન (Talati Exam Confirmation)

તલાટીની ભરતી માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ઓનલાઈન આપવાના તેમના ઈરાદાની પુષ્ટિ કરવી જરૂરી હતી. 8,65,000 ઉમેદવારોની આશ્ચર્યજનક સંખ્યાએ ઓજસ વેબસાઇટ પર તેમની ભાગીદારીની પુષ્ટિ કરી. તલાટી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવું અને પરીક્ષામાં હાજર રહેવું ફક્ત તે લોકો પૂરતું મર્યાદિત છે જેમણે આ પુષ્ટિકરણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે.

Also Read:

OJAS Talati Exam Confirmation: તલાટી પરીક્ષાનું સંમતિ ફોર્મ જાહેર, ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો

તલાટી પરીક્ષા હોલ ટિકિટ 2023 (Talati Exam Hall Ticket 2023)

લાટી પરીક્ષા કોલલેટર/ હોલટીકીટ/પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવાનો સમયગાળો:

  • તા.27-04-2023 બપોરે 13-00 કલાકથી
  • તા.7-05-2023 સવારે 12-30 કલાક સુધી

તલાટી પરીક્ષા હોલ ટિકિટ સૂચનાઓ (Talati Exam Hall Ticket Notifications)

  • ઉમેદવારે ઉપરોક્ત અને કોલેટર/એડમિટ કાર્ડની પાછળ આપવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકાનો સંપૂર્ણ રીતે અભ્યાસ કરવો અને તેનું અત્યંત કાળજી સાથે પાલન કરવું હિતાવહ છે.
  • ઉમેદવારોએ તેમની તલાટી હોલ ટિકિટ ઍક્સેસ કરવા માટે ઓજસ વેબસાઇટ દ્વારા તલાટી પરીક્ષા માટે તેમની હાજરીની પુષ્ટિ કરવી આવશ્યક છે.
  • પરીક્ષાના દિવસે, ઉમેદવારો માટે તેમના કોલેટર/એડમિટ કાર્ડની પ્રિન્ટેડ કોપી લાવવાનું મહત્વપૂર્ણ છે જે તેઓએ અગાઉ ડાઉનલોડ કર્યું હતું. આમ કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે પરીક્ષા કેન્દ્રમાં પ્રવેશ નકારવામાં આવશે. દરેક ઉમેદવારે આ જરૂરિયાતની નોંધ લેવી જરૂરી છે.
  • પોસ્ટ ઓફિસમાં ચૂકવણી કરવા છતાં કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તેવા સંજોગોમાં, સામાન્ય કેટેગરીમાં આવતા ઉમેદવારોને જરૂરી દસ્તાવેજો જેમ કે અસલ પરીક્ષા ફી ચુકવણી ચલણ, ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટઆઉટ, પાસપોર્ટ સાઇઝના બે ફોટોગ્રાફ્સ અને વ્યક્તિગત રીતે સબમિટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ડાયરેક્ટ કોમ્યુનિકેશન માટે કામકાજના દિવસે બોર્ડ ઓફિસમાં માન્ય ફોટો ID.

તલાટી પરીક્ષા હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ લીંક (Talati Exam Hall Ticket Download Link)

Important Links

હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા અંગે નોટીફીકેશન અહિં ક્લિક કરો
હોલ ટીકીટ (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ લીંક અહિં ક્લિક કરો
જિલ્લાવાઇઝ હેલ્પલાઇન નંબર અહિં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહિં ક્લિક કરો

Talati Syllabus and Call Letter 2023 (FAQ’s)

તલાટી પરીક્ષાની તારીખ શેડ્યૂલ સંબંધિત કોઈ અપડેટ્સ?

જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાની નિર્ધારિત તારીખ 7મી મે, 2023 છે.

તલાટી પરીક્ષાનો કોલ લેટર મેળવવા માટે કઈ વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી જોઈએ?

OJAS વેબસાઇટ પર તલાટી પરીક્ષાનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ હશે.

શું તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટર બહાર પાડવાની કોઈ ચોક્કસ તારીખ છે?

27મી એપ્રિલ 2023 ના રોજ, વ્યક્તિઓ તેમના તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટરને ઍક્સેસ કરી શકશે અને મેળવી શકશે.

Also Read:

Talati Syllabus 2023: તલાટી અભ્યાસક્રમ આગામી સમયમાં લેવાનાર પરીક્ષા માટે, આજે તૈયારી શરૂ કરી દો

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા અને કોલ લેટર તારીખ 2023: (Talati Exam Date 2023), સંપૂર્ણ માહિતી

Talati Call Letter Download: તલાટી કોલ લેટર ડાઉનલોડ થવાના શરૂ, અહીંથી કરો ડાઉનલોડ

GPSSB Exam: તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017, PDF ડાઉનલોડ કરો (Talati OLD Paper PDF)

Hey, My Name is Ranjeet From Surat, Gujarat & I Have Been Blogging Since 2 Years Ago. I Have 30+ Websites Which I Manage by Myself. Currently I’m Pursuing BSc IT (Bachelor of Science in Information Technology).

Leave a Comment