Driving License Download

Driving License Download: આ નવી સરળ રીતમાં માત્ર 2 મિનિટમાં કોઈપણ રાજ્યનું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ડાઉનલોડ કરો

Driving License Download: આજે, અમે તમને ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવાની પ્રક્રિયા વિશે માહિતગાર કરીશું. આ દસ્તાવેજ આપણા દેશમાં રહેતા દરેક વ્યક્તિ …

Read More

Gujarati Calendar 2024

Gujarati Calendar 2024: નવું ગુજરાતી કેલેન્ડર પંચાંગ ડાઉનલોડ કરો, તહેવારો અને જાહેર રજાઓ 2024, શુભ મુહુર્ત

Gujarati Calendar 2024, ગુજરાતી કેલેન્ડર 2024, Tithi Toran Gujarati Calendar 2024, ગુજરાતી પંચાંગ 2024, કેલેન્ડર 2080, દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી …

Read More

iKhedut Online

iKhedut Online: ખેડૂતોને ખેતરની આસપાસ સોલાર પાવર કિટ લગાવવા માટે 15000 રૂપિયાની સહાય મળશે, ઓનલાઈન અરજી કરવાની તમામ માહિતી

iKhedut Online, સોલાર પાવર કિટ સહાય, સરકાર ખેડૂતોને ટેકો આપવાના હેતુથી અનેક સહાયતા કાર્યક્રમો ચલાવે છે, તેમના કામને સરળ બનાવવા …

Read More

Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat

Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat: દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના ઓનલાઈન ફોર્મ, ડોકયુમેન્ટ્સ, અરજી પ્રક્રિયા

Divyang Lagn Sahay Yojana Gujarat, દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના, ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં રહેતા દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને ટેકો આપવા માટે અસંખ્ય પહેલો …

Read More